Euro Cup

p Player goal pass Games
1 Nagaev Ivan 38 0 14
2 Latypov Adel 21 0 14
3 Ryzhov-Alenichev Alexey 20 0 14
4 14 0 13
5 Shepelev Roman 12 0 13
6 Odintsov Artem 10 0 14
7 8 0 14
8 Zinnatullin Albert 6 0 14
9 Pliskevich Igor 5 0 14
10 3 0 14
11 1 0 12
12 Koshkarov Rudolf 0 0 10
13 0 0 2
14 Ivankov Mikhail 0 0 1
15 0 0 13